Ouderenzorg Rotterdam

Met ouderenzorg bedoelen we de zorg die wordt verleend door geriatrische zorgprofessionals zoals artsen, verpleegkundigen, voedingsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en thuiszorgassistenten (naast trouwe en toegewijde vrienden en familieleden die ook geven).

Wij willen uw welzijn uitbreiden tot de senioren van de gemeenschap die in de oudere jaren zijn. Deze mensen hebben verschillende gezondheidsproblemen die speciale aandacht nodig hebben. Gezondheidszorg voor senioren van alle leeftijden zal gericht zijn op uw lichamelijk, geestelijk en spiritueel welzijn om een gezond hart, uithoudingsvermogen, goede gezondheid en een rijk leven te bevorderen.

Hieronder volgen enkele van de levenskwaliteitskwesties die moeten worden aangepakt door degenen die in de ouderenzorg werkzaam zijn:

1. Ziekten en verwondingen: Gezondheidswerkers ouderenzorg zullen werken aan het voorkomen en behandelen van ziekten en verwondingen. Binnen hun praktijk kunnen zij zich specialiseren in de behandeling van degeneratieve ziekten, zoals osteoporose, kwesties rond het levenseinde en infecties, die verwoestend kunnen zijn voor de gezondheid van een persoon.

Artrose is een epidemie aan het worden onder onze bevolking. Naarmate een persoon ouder wordt, begint artrose ook andere delen van het lichaam aan te tasten. Dit kan leiden tot het onvermogen om gewrichten goed te bewegen, wat kan leiden tot pijn en ongemak. Pijn en ongemak teisteren de meeste oudere burgers. Deze pijn en dit ongemak kunnen worden vermeden of behandeld. Professionals in de ouderenzorg helpen hun patiënten bij het beheersen van pijn door medicijnen voor te schrijven die de pijn en het ongemak kunnen verlichten. Deze vorm van interactie tussen patiënt en medisch professional is voor iedereen gunstig.

2. Dysopathologie (ook wel ziekte genoemd): Een grondige geschiedenis van de levensstijl van de patiënt, met inbegrip van het begin van de symptomen, hun dieet of dagelijkse activiteiten, en hun algemene mentale vermogens is van vitaal belang bij de diagnose van Dysopathologie. Dit leidt tot een doeltreffend beheer van de mentale toestand van de patiënt en heeft een invloed op de levenskwaliteit. Daarom werkt elke onafhankelijke aanbieder van Ouderenzorg eraan om ervoor te zorgen dat hun patiënten de beste kwaliteit van leven krijgen door evenveel aandacht te besteden aan het geestelijk welzijn als aan de lichamelijke gezondheid.

Author